คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยนายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานกรรมการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข และนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คุณอมลวรรณ เรืองอรรถวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอมบาสเดอร์ จำกัด ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม นายธีวรา เมฆพายัพ กรรมการผู้จัดการ บมจ.พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เข้าร่วมงานและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมตันวัฒนะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563