ตามที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทั้งหมด จำนวน 6 คน รายนามดังเอกสารแนบ และขอให้ผู้สอบผ่านมารายงานตัวในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-11.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดังเอกสารแนบ ขอผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อในครั้งนี้

 

กำหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมัคร วันที่ 28 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
รายงานตัว ลงทะเบียน ปละเข้าหอพัก วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง รอบที่ 1 และได้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในลำดับสำรอง จำนวน 16 คนนั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในลำดับสำรองเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อทั้งหมด จำนวน 16 คน รายนามดังเอกสารแนบ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบมารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้