ความรู้ คู่คุณธรรม

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

ปรัชญา

ความรู้  คู่คุณธรรม

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่ มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้พร้อมกับเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าว หน้าให้บัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญาตลอดจนสนองความต้อง การด้านกำลังคนของประเทศ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชธานี  เป็นสถาบันการศึกษาแห่งความรู้คู่คุณธรรมของชุมชนมีระบบการศึกษามีหลากหลาย  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชน  เป็นคลังความรู้สาธารณะและสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

 

 

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวการรับสมัครนักศึกษา
  3. แกลอรี

วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2565 15:42

ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูปหล่อองค์พระประธานอุโบสถ

วันที่ 20 มีนาคม 2565  หลวงพ่อพระรัตโนภาสวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ โดยมี ท่านอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้งสว่าง ห้วยคุ้ม ได้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดแจ้งสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย 

Facebook

สถิติเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

มี 132 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ